KATEGORIE
 
 

Regulamin

Obowi�zek informacyjny  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDAL S.C. R. Olszyński, J. Kudaś, NIP 732-217-10-82 z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 ul. Aleksandrowska 9, Rąbień. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres MEDAL S.C. R. Olszyński, J. Kudaś, Rąbień, ul. Aleksandrowska 9 95-070 Aleksandrów Łódzki, telefonicznie (42) 650 50 41 oraz na adres e-mail info@medalsc.com


WARUNKI OGÓLNE:

 1.Sklep Medal s.c. jest sklepem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz internetową.

 2. Sprzedaż odbywa się według określonych poniżej zasad.

3. Osoba dokonująca zakupu w sklepie Medal s.c. musi zapoznać się z regulaminem, przez co zostaje  zobowiązana do jego przestrzegania. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Medal s.c. (reklama, statystyki, kontakt korespondencyjny oraz w szczególnych przypadkach telefoniczny).

 4. Ceny towarów są podawane w złotówkach, zawierają one podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

DOKONANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA:

1. Zamówienia można składać na stronie
www.medalsc.com
2. Klient wybiera towary, które chce kupić i wkłada je kolejno do koszyka, co nie jest jednoznaczne z ich zakupem.

3. Po wybraniu sposobu zapłaty, oraz rodzaju przesyłki należy kliknąć ikonę "złóż zamówienie" i jest to jednoznaczne z dokonaniem zakupów.
 
4. Faktura VAT lub paragon są wystawiane w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Każdy klient otrzymuje fakturę lub paragon wraz z zamówionym towarem.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia, bądź też zamiana niedostępnych towarów na ich odpowiedniki, które są w bieżącej ofercie firmy.

7. Zamówienia dostarczane będą na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia wiarygodności zamawiającego.

8. Jeżeli dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie będą poprawnie wypełnione, bądź też nie będą kompletne, zamówienia nie będą realizowane.  

9. W razie niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki, Klient powinien jak najszybciej poinformować firmę o danej pomyłce, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

10. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w ofercie ze względu na zmiany kursów walut i zmiany cen zakupu towarów. Zmiany dotyczą towaru którego w danym momencie brakuje w magazynie.
 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA:

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
2. Czas realizacji  2 - 3 dni roboczych.

3. Zamówiony towar wysyłany jest za pobraniem.

KOSZT WYSYŁKI:
 

1kg – 30kg       koszt wysyłki    12,10zł NETTO

PLUS 1,10zł netto za każde kolejne wydane 1000zł

 

                            Przy zamówieniu powyżej 2000 zł koszty przesyłki pokrywa firma Medal s.c.

 PROMOCJE:

1. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do obejmowania różnych towarów promocyjnymi cenami oraz pakietami promocyjnymi.

2. Do sprzedaży promocyjnej jest przeznaczona określona ilośÄ� towarów. Realizacja zamówień nastÄ�puje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania zapasów towarów objÄ�tych promocjÄ�.

3. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości sprzedaży artykułów objÄ�tych promocjÄ�, bÄ�dź też pakietów promocyjnych, do których dołÄ�czony jest prezent.

 4.Sklep Medal s.c. może udzielaÄ� rabatu dotyczÄ�cego kosztu dostawy. DecyzjÄ� o udzieleniu takiego rabatu podejmuje sklep Medal s.c. indywidualnie dla osobnych zamówień.

 REKLAMACJE I ZWROTY:

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy natychmiast skontaktowaÄ� siÄ� z firmÄ� Medal s.c.

2. PodstawÄ� wszczÄ�cia procedury reklamacyjnej jest faktura VAT, którÄ� Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy,  powinien skontaktowaÄ� siÄ� firmÄ� Medal s.c. i odesłaÄ� go przesyłkÄ� pocztowÄ� najpóźniej w ciÄ�gu 10 dni od jej otrzymania.

4. Termin odesłania przesyłki bÄ�dzie liczony według daty stempla pocztowego z datÄ� nadania przesyłki.

5. Sklep nie bÄ�dzie przyjmował przesyłek za pobraniem.

6. Koszty odesłania przesyłki sklep zwróci po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Wszelkie reklamacje bÄ�dÄ� rozpatrywane w ciÄ�gu 2 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja nie jest jednoznaczna ze zwrotem pieniÄ�dzy. Uszkodzony towar bÄ�dzie wymieniany na nowy, bÄ�dź przy braku towaru, sklep Medal s.c. zwróci równowartośÄ� reklamowanego towaru.

8. Klient ma prawo zwróciÄ� towar w terminie 10 dni od jego otrzymania jeżeli nie jest zgodny z pozycjami jakie zamówił. W takim przypadku należy natychmiast poinformowaÄ� o niezgodności sklep Medal s.c. w celu rozpatrzenia wÄ�tpliwości. Jeżeli sklep uzna, że rzeczywiście wysłany towar nie jest zgodny z zamówieniem klienta wtedy należy odesłaÄ� przesyłkÄ�.

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjÄ�cia przesyłki bÄ�dź podania błÄ�dnego adresu przez klienta, sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do obciÄ�żenia klienta kosztami transportu przesyłki do klienta i powrotem do firmy Medal s.c.

 

 

 

^